Rovné příležitosti Rovné příležitosti, z.s.

Rovné příležitosti, z.s.

Rovné příležitosti, z.s. je nezisková nestátní nezávislá organizace působící v Moravskoslezském kraji. Jejím posláním je pomáhat jejím členům v uplatňování svých práv tak, aby měli zajištěny rovné šance v každodenním životě.

Cíle

  • upozorňování členů na práva zajišťující rovné příležitosti,
  • shromažďování příkladů dobré praxe,
  • osvětová činnost.
©2011-2016 Rovné přiležitosti; webdesign ©2011 Ondra Kandera