Rovné příležitosti Rovné příležitosti, z.s.

O nás

Spolek Rovné příležitosti je neziskovou organizací pomáhající občanům v uplatňování svých práv. Spolupracuje s organizacemi podporujícími rovné příležitosti, za účelem podpory svých členů a získání nových informací. Bylo založeno v roce 2009 v Ostravě.

Právě Moravskoslezský kraj a typicky města jako Ostrava, Havířov, Karviná a další, ještě v nedávné minulosti velmi průmyslová, dnes bojují se svou hornickou minulostí. Pro ženy je zde i dnes horší uplatnění na trhu práce. To souvisí i s generací dětí hornických rodin, často vyrůstající na sídlištích bez možnosti kvalitně trávit volný čas. Spolek Rovné příležitosti se právě s těmito lokálními problémy snaží bojovat. V současné době je hlavní náplní činnosti realizace projektu Gender Issues – Why hide a truth?

©2011-2016 Rovné přiležitosti; webdesign ©2011 Ondra Kandera