Rovné příležitosti Rovné příležitosti, z.s.

O projektu Gender Issues – Why hide a truth?

Gender issues – Why hide a truth? je partnerství založené jakožto snaha rozuzlit složitost genderových problémů proplétajících se Evropou, zvýšit povědomí a porozumění různým aspektům genderových problémů včetně růzností a podobností mezi samotnými partnery a formulování strategií k zavádění výsledků do vzdělávání dospělých.

Na základě zkušeností a kontextu se partneři budou soustředit na genderové problémy v lokálních komunitách. Práce, vzdělání, sociální sféra, rodina, kultura, posílení a uvědomění je šest hlavních identifikovaných oblastí, ve kterých genderové problémy existují, a které by vzdělávání dospělých mohlo změnit pomocí série workshopů soustředících nepostupně na každou z oblastí, organizovaných v průběhu projektových schůzek v partnerských zemích.

Partnerskými zeměmi jsou Česká Republika, Finsko, Španělsko, Turecko a Belgie. Workshopy zde budou probíhat postupně od března 2012 do května 2013.

http://www.gi-what.eu/

©2011-2016 Rovné přiležitosti; webdesign ©2011 Ondra Kandera