Rovné příležitosti Rovné příležitosti, z.s.

« zpět

Kvóty pro ženy- ano či ne ?

V poslední době je v EU hojně diskutována otázka zavedení kvót pro ženy. Pomocí těchto kvót chce vláda vyrovnat veliký rozdíl na těch pozicích, kde ženy tvoří velice malou část, jako je tomu v politice či vedení firem. Ženy tvoří pouze třetinu managementu a jen 15% členů správních rad podniků (data jsou dle evropského průměru, který se v jednotlivých zemích liší). Proto Evropský parlament drtivou většinou schválil návrh, aby byly velké firmy do roku 2020 donuceny naplnit své správní rady ze 40 procent ženami, což v praxi znamená, že podniky budou do roku 2020 muset postupovat při výběru osob do správní rady tak, aby v případě, že je uchazečka o danou pozici stejně kvalifikována jako uchazeč, byla dána přednost ženě. Takto se bude postupovat, až se naplní požadovaných 40%.

Zatímco Francie, Nizozemí, Španělsko, Itálie a Skandinávské země se k tomuto postupu staví pozitivně a již nyní ho používají, velká část naší společnosti hodnotí tento postup odmítavě.

Přijetí kvót má svou výhodu zejména v politice, kde by se tak dostalo více žen, což se přirozenou cestou nedaří, neboť v myšlení společnosti a zvláště české stále převládají genderové stereotypy. Pokud by ženy byly v politice, pak by se také vláda více zamýšlela nad postavením žen ve společnosti, zejména na pracovním trhu a tato vláda by prosazovala zákony, které by pomohly ženám, zvláště ženám matkám lépe se prosadit na trhu práce, lépe skloubit kariéru a rodinu.

Ale samotné kvóty nic nevyřeší. Je třeba především změnit myšlení společnosti, což je velice dlouhá cesta. A je třeba také zajistit podporu žen, především žen matek na trhu práce, a to ne pomocí kvót, ale nastavením rodičovské dovolené (její délky, volby její délky) tak, aby nepředstavovala pro ženy a jejich uplatnění na trhu práce výrazný handicap. Je třeba zařídit, aby jesle a školky byly dostupné všem a to i finančně. Je třeba podpořit zavedení částečných úvazků, aby lidé, kteří je chtějí a potřebují využívat, tuto možnost měli, což jsou především ženy s malými dětmi. Protože jen pokud bude stát podporovat sladění rodinných a pracovních povinností, což je stále chápán jako problém žen, budou se ženy moci více seberealizovat.

Tento článek vznikl v rámci projektu ŽENA A ŽIVOT ... s reg. číslem: CZ.1.04/3.4.04/76.00341

logolink

Poznámka o autorovi
PaedDr.Mgr. Lucie Zormanová, Ph.D.
Ing. Monika Drozdová
Email: rovneprilezitosti@email.cz

« zpět

©2011-2016 Rovné přiležitosti; webdesign ©2011 Ondra Kandera