Rovné příležitosti Rovné příležitosti, z.s.

« zpět

Hodnoty mužů a žen

Carol Gilligan ve své analýze vychází ze skutečnosti, že dospělí muži a ženy rozdílně pojímají sebe a svou úspěšnost v životě a mají pro úspěch rozdílná kritéria. Ženy se podle ní hodnotí podle osobních vztahů, v životě mužů zaujímají místo pečovatelek a pomocnic, což muži často podceňují, nebot‘ za úspěch považují jen individuální prosazení. Fakt, že ženy usilují především o dobré vztahy s lidmi se mužům jeví jako slabost.

Gilliganová důkladně vyzpovídala na téma morálky asi dvě stě amerických mužů a žen. Zatímco muži se ve svých odpovědích zmiňovali o abstraktních ideálech povinnosti, spravedlnosti a osobní svobody, ženy mluvili o pomoci druhým.

Také v mravních otázkách si jsou ženy daleko méně jisté než muži a své soudy vyslovují jak s ohledem na pevné mravní zásady, tak i na druhé lidi, etiku služby, snahu někomu pomoci. Vnímají možný konflikt mezi přísnými morálními zásadami a snahou neublížit druhým. Gilliganová se domnívá, že tento postoj pramení z tradičního pojetí ženy, pro kterou jsou důležité osobní vztahy a pro niž je charakteristické, že pečuje o druhé lidi ze svého okolí.

Podle Carol Gilliganové dívky procházejí jiným morálním vývojem než chlapci. Chlapci respektují pravidla morálky, zatímco dívky kladou větší důraz na etiku služby a ohled na druhé. Tento rozdíl se projevuje již při dětských hrách. Chlapci dokážou účinněji řešit případné spory, pokud však dojde k hádce mezi dívkami je hra u konce.

Možná proto se chlapci častěji v dospělosti stávají advokáty, právníky či soudci.

Tento článek vznikl v rámci projektu ŽENA A ŽIVOT ... s reg. číslem: CZ.1.04/3.4.04/76.00341

logolink

Poznámka o autorovi
PaedDr.Mgr. Lucie Zormanová, Ph.D.
Ing. Monika Drozdová
Email: rovneprilezitosti@email.cz

« zpět

©2011-2016 Rovné přiležitosti; webdesign ©2011 Ondra Kandera